Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W dniu 16 października odbyła się 40 Sesja Zwyczajna Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego. Otwarcia obrad dokonał Józef Rojek - Przewodniczący Rady Powiatu. W Sesji wzięli udział: Poseł Kazimierz Moskal, Starosta Powiatu Witold Darłak, Wicestarosta Bernadeta Frysztak, Radni Rady Powiatu oraz zaproszeni goście. Na początku obrad informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny przedstawiła Wicestarosta Bernadeta Frysztak. W czasie sesji radni podjęli uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny a także o zmianach w budżecie powiatu na rok 2018. Starosta odczytał sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

W dniu 15.10 br zostało poświęcone i uroczyście otwarte Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, które mieści się w budynku dawnej Kasy Oszczędności przy ulicy Mickiewicza 10. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Agnieszka Ochał - Dyrektor PCEK. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Prałat Stanisław Mazur. Obecni byli także Księża Dziekani: Ks. Leopold Kordas - Dziekan Dekanatu Ropczyce oraz Ks. Józef Kłosowski - Dziekan Dekanatu Wielopole. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł Kazimierz Moskal,Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr Jacek Magdoń, Starosta Witold Darłak, Wicestarosta Bernadeta Frysztak, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Rojek oraz Pan Tomasz Pisuliński.

W niedzielę 7 października 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym "G2A ARENA" Województwa Podkarpackiego w Jasionce odbyła się Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie przybyli: Prezes PIS Jarosław Kaczyński, Premier Mateusz Morawiecki, Kandydat na Prezydenta Miasta Rzeszowa Wojciech Buczak oraz liczni przedstawiciele władz rządowych i wojewódzkich.

Zawsze cieszy nas Wasze zainteresowanie naszymi "sondami". W pytaniu o ocenę przewodniczących "Rad" naszego powiatu oddano ok. 45 tys. głosów.
Tradycyjne rywalizował "powiat" (J. Rojek) i miasto Ropczyce (J. Misiura). Wyniki głosowania "symetryczne", J. Misiura 78 % "pozytywnych ocen", J. Rojek 78 % negatywnie". W pozostałych czterech gminach powiatu obecni przewodniczący uzyskali od 90 % do 99% pozytywnych ocen. To teraz czas na podstawowe pytanie w naszych prawyborach: na kogo zamierzacie głosować 21.X.2018. Ponieważ w Sędziszowie jest jeden kandydat karta głosowania będzie inna, z wyborem "tak" i "nie". Zapraszamy do udziału w głosowaniu, w naszej sondzie a potem w prawdziwych wyborach.

W dniu 29 września w Centrum Kultury w Ropczycach miało miejsce spotkanie Seniorów z terenu Gminy Ropczyce w ramach obchodów "II Ropczyckiego Dnia Seniora". Na początku spotkania wszystkich zgromadzonych powitał Florian Żuczek - Przewodniczący Ropczyckiej Rady Seniorów. Swoją obecnością zaszczycili: Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc, Grzegorz Bielatowicz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Rachwał - Przewodniczący Komisji ds.zdrowia i porządku publicznego Rady Miejskiej w Ropczycach, Teresa Kiepiel - Dyrektor Centrum Kultury w Ropczycach, Dorota Brzoza - Kierownik Domu Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów, Inwalidów i osób samotnych, Katarzyna Malec i Maja Ignaś - przedstawicielki Fundacji Rozwoju "Dobre Życie" koordynujące projekt "Seniorzy aktywni lokalnie". Projekt „Seniorzy aktywni lokalnie” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i ze środków Gminy Strzyżów. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności przedstawił Wiesław Strączek - Wiceprzewodniczący Ropczyckiej Rady Seniorów, który poprowadził dalszą część spotkania.

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu dyżur pełni apteka:

 

Ropczyce:

ul. Rynek 9

 

Sędziszów Młp.:

ul. Jana Pawła II 54 A

Pogoda