Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

Dziękujemy za udział w naszej "wyborczej" sondzie. Bardzo krótko podajemy jej wyniki odnosząc się do realnie uzyskanych wyników w głosowaniu w dniu 13.X.(br). Najlepszy wynik PiS uzyskał w Gminie Wielopole Skrz.(w stosunku do głosujących) 79,67%. Według naszej sondy najlepszy wynik dla PiS prognozowano w Ropczycach 52% (w nawiasach podajemy wynik z sondy). Najgorszy wynik PiS uzyskał w Gminie Ropczyce 66,78% (wskazywano Iwierzyce 50%). PSL najlepszy wynik uzyskał w Gminie Ropczyce 13,65% (wg sondy Wielopole Skrz. 50%), a najgorszy w Gminie Ostrów 5,91% (wg sondy Ropczyce 43%). W pytaniu czy w skali kraju PiS uzyska większość konstytucyjną odpowiedziało 85%, a w pytaniu,czy PSL przekroczy próg wyborczy odpowiedziało 41% (że tak). Równocześnie informujemy, że kandydaci z naszego powiatu (w skali okręgu nr 23), uzyskali następujące liczby głosów: Kazimierz Moskal 17 444, Bernadeta Frysztak 11 120, Maria Golenia 1856, Krystyna Paryś 365. Do senatu Zdzisław Pupa (PiS) uzyskał 155 404 głosy.
W naszej nowej sondzie (na październik i listopad) pozostaniemy w klimacie wyborów i zapytamy o Waszą ocenę, co w istotny sposób wpływa na to, jak ludzie głosują w demokratycznych wyborach w naszym regionie:
1. w pełni świadomy wybór
2. nieważna osoba, ważne ugrupowanie (na daną listę/ komitet)
3. na poznaną osobiście osobę
4. na znaną z telewizji osobę
5. na pierwsze osoby na liście komitetu wyborczego
6. ze względu na "wygląd"
7. nieważne na kogo, byle zagłosować
8. na "chybił/trafił")
9. inne nie wymienione na tej liście

Zapraszamy do głosowania (w naszej kolejnej sondzie)

Na ropczyckiej Hali Widowiskowo - Sportowej odbył się turniej zorganizowany przez  Stowarzyszenie "Podaruj Dzieciom Uśmiech" oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach.  W tym roku turniej finansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W imprezie udział wzięły szkoły z Dębicy, z Mielca, Kolbuszowej, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Strzyżowa, Przemyśla, Mrowli oraz Ropczyc. Nowością była konkurencja dla nauczycieli, oraz udział tym roku  delegacji zaprzyjaźnionej szkoły z Szolnok na Węgrzech. Na uczestników czekały atrakcyjne upominki, oraz medale. Samorząd Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego reprezentowała Wicestarosta Bernadeta Frysztak. Zwycięzcom oraz organizatorom gratulujemy.
(foto i mat. sproczyce)

W dniu 8 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola „Ogród Dobrych Serc” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium NMP pod przewodnictwem Ks Bpa Kazimierza Górnego, w asyście Ks. Wicedyrektora Caritas Piotra Potyrały, ks. Prof. Wiesława Matyskiewicza, Dziekana Dekanatu Sędziszów ks. Krzysztofa Gaca i Proboszcza ropczyckiej Fary ks. dr. Stanisława Mazura. Po symbolicznym przecięciu wstęgi uroczystość odbyła się na hali sportowej Ośrodka. Po powitaniu wszystkich przez Dyrektor SOSW Marzenę Jakubek  prelekcje wygłosili: prof. Artur Mazur – Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Bernadeta Frysztak – WicestarostaPowiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

Ciągle do mało znanych należy postać wielkiego polskiego misjonarza kardynała Adama Kozłowieckiego (*1911 + 2007), pochodzącego z Huty Komorowskiej k. Kolbuszowej. Warto wspomnieć, że był wychowankiem Zakładu Wychowawczego o. Jezuitów w Chyrowie, potem pracował tu w latach 1933/34 jako wychowawca, święceni kapłańskie w roku 1937. Że był wybitnym kapłanem i wychowawcą świadczy fakt, że już 10.XI. 1939 r. zostaje aresztowany przez Niemców i trafia do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu (Auschwitz). Udało mu się przetrwać to piekło, a po wyzwoleniu decyduje się na misje w Afryce. W roku 1950 zostaje administratorem apostolskim w Lusace, a od 1966 przewodniczącym Episkopatu Zambii, w 1998 zostaje kardynałem. Z tą postacią, ale także innymi wybitnymi misjonarzami możemy się zapoznać na wystawie w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach.

Starostwo Powiatowe zaprasza do udziału świętowania 450-lecia Unii Lubelskiej „Od Krewa do Lublina – dzieje unii polsko-litewskich”. Zgłoszenia udziału w Konkursie do 18 października (br). Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje pasje i talenty artystyczne lub wykazać się wiedzą historyczną na temat dziejów Królestwa Polskiego w Epoce Jagiellońskiej. Konkurs propaguje wiedzę o stosunkach polsko-litewskich i zainteresowanie historią, promuje wartości patriotyczne, przez co wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

(mat. spropczyce.pl)

Zagłosuj!

Co w istotny sposób wpływa na to, jak ludzie głosują w demokratycznych wyborach w naszym regionie.

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

14.10.2019 - 21.10.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce:

ul. Grunwaldzka 1

tel. (17) 22-18-248

 

 

Pogoda