Wydarzenia - powiat ropczycko-sędziszowski

W piątek 14-go grudnia o godz. 13-tej miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie rozbudowanej części Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. W uroczystości wzięli udział między innymi: Witold Darłak - Starosta Powiatu, Bernadeta Frysztak - Wicestarosta, Józef Rojek - Przewodniczący Rady Powiatu, Bogusław Kmieć - Burmistrz Sędziszowa, Piotr Kapusta - Zastępca Burmistrza, Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc, Jan Rydzik - Radny Rady Miejskiej w Ropczycach, st.bryg. Jacek Róg - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, podinsp. Wojciech Rak - Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach oraz przedstawiciele Służby Zdrowia i inni zaproszeni goście. Okolicznościowe Listy nadesłali: Kazimierz Moskal - Poseł na Sejm RP, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki.

"Kochajcie swoje miasto i uczcie się jego historii" - takie przesłanie pozostawił mieszkańcom Ropczyc i Ziemi Ropczyckiej Ks. dr Jan Zwierz. W środę 12-go grudnia odbył się cykl spotkań edukacyjno-promocyjnych w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. "Czyn Legionowy Powiatu Ropczyckiego", którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju "SOLID" Ropczyce. Spotkania z młodzieżą szkół średnich poprowadził dyplomowany nauczyciel- metodyk Stanisław Wójciak. Opowiedział uczniom o ludziach i wydarzeniach związanych z walką o Niepodległość naszej Ojczyzny pochodzących z terenu powiatu.

Historia Świętego Mikołaja zaczyna się w miejscowości Patara około 260 roku, kiedy to w pewnej bogatej rodzinie urodził się chłopiec. Już jako małe dziecko dzielił się wszystkim, co miał. Był zawsze bardzo wierzący, wrażliwy na krzywdę innych ludzi. W swoim mieście słynął z dobroci i pomocy każdemu potrzebującemu. Z czasem ludzie zaczęli wykorzystywać jego dobre serce i musiał się wyprowadzić. Zamieszkał w Mirze, gdzie prawdopodobnie biskupem był jego wujek. Mikołaj po jego śmierci został wybrany następcą-biskupem. Był pobożny, dobry i szczodry. Obdarowywał bliźnich bezinteresownie i w tajemnicy, zazwyczaj w nocy, kiedy nikt go nie widział.

W dniu dzisiejszym w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach przeprowadzono warsztaty w ramach ponadregionalnej kampanii pt. "Lekcja na 12 gwiazdek". Takie lekcje są bardzo dobre i potrzebne polskiej młodzieży – tak uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach podsumowali warsztaty europejskie, które 5 grudnia 2018 roku przeprowadzono w ich szkole. Spotkanie z tematem szczegółowym "Wspólny Rynek, czyli edukacja i praca w UE" zrealizowano w ramach III edycji kampanii edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”. W projekcie uczestniczą szkoły ponadpodstawowe z miejscowości do 50 000 mieszkańców z Lubelszczyzny, Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne "ABSOLWENT" działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w partnerstwie z siecią Europe Direct i Eurodesk.

4 grudnia w parafii p.w. Św. Barbary po raz 23 świętowano uroczyście Odpust Parafialny. Pierwszy Odpust parafialny połączony z poświęceniem tymczasowej kaplicy i metalowej dzwonnicy wykonanej przez „Mostostal” Ropczyce miał miejsce 4 grudnia 1996 roku pod przewodnictwem Ks. Bpa Kazimierza Górnego. Tegorocznej Sumie Odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Prałat Marek Kędzior – Proboszcz parafii p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Ropczycach – Granicach, który w tym roku obchodzi Jubileusz 25 lecia Kapłaństwa. Ks. Marek jest Kanonikiem Honorowym Bieckiej Kapituły Kolegiackiej. Eucharystię wraz ze srebrnym jubilatem koncelebrowali: Ks. Dziekan Leopold Kordas, Ks. Wicedziekan Tadeusz Mieleszko oraz Ks. Paweł Smoleń. Liturgię uświetniło 7 pocztów sztandarowych, wśród których jak zawsze nie zabrakło „Górników Naftowców”, Strażaków oraz Ropczyckiej „Solidarności”. W tym roku dołączyły dwa nowe poczty –  Poczet Sztandarowy Koła Pszczelarzy w Ropczycach oraz Jednostki Strzeleckiej 2051 im. Majora Władysława Rudolfa-Wilka Pluton Ropczyce. W przeżywanie parafialnej uroczystości aktywnie włączyła się Sekcja Muzyczna oraz przedstawiciele Kręgu Biblijnego.

Zagłosuj!

Jak oceniacie dekoracje świąteczne na ulicach poszczególnych gmin naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

10.12.2018 - 17.12.2018 

dyżur pełni apteka:

 

Ropczyce:

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 6A

 

Sędziszów Małopolski:

ul. Jana Pawła II 56

Pogoda