Wydarzenia - gmina Ropczyce

W poniedziałek 1 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej. W pierwszej części obrad odbyła się dyskusja nad oceną stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa i koniecznością dokonania jej przebudowy. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście: Piotr Miąso - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Marta Cesarz - Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Marian Darłak - Wiceprezes Zarządu Zakładów Magnezytowych oraz Mariusz Maziarz - Dyrektor Naczelny Zakładu Produkcyjnego "Cukrownia Ropczyce". W drugiej części sesji radni rozpatrzyli wiele projektów i podjęli stosowne uchwały, między innymi: w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 roku, w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezówce poprzez zmianę siedziby szkoły. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak.

Autor: M.K.

W niedzielę 31-go marca w Domu Kultury w Witkowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wybrano Przewodniczącego oraz Radę Osiedla.Przeprowadzono jedną turę wyborów na Przewodniczącego. Kandydowała Pani Maria Golenia. Na 1318 uprawnionych do głosowania mieszkańców w głosowaniu wzięło udział zaledwie 58 osób, co stanowi 0,04%. To bardzo smutne, że tak mało osób jest zainteresowanych sprawami osiedla. W wyniku głosowania tajnego kandydatka Maria Golenia uzyskała 57 głosów "za" co daje wynik 98,28%, 1 głos "przeciw". W skład Rady Osiedla weszli: Beata Magdoń, Józef Drozd, Janusz Kot, Krzysztof Bykowski, Jerzy Stępień, Wiesław Baranowski oraz Jan Drozd. W spotkaniu wzięli udział: Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc, Michał Przystaś i Maria Golenia - Radni Rady Miejskiej, Józef Drozd - Radny Rady Powiatu, Członkowie Rady Osiedla oraz sierż. szt. Piotr Szydło - Dzielnicowy. Nowo wybranej Przewodniczącej Marii Golenia oraz członkom Rady Osiedla serdecznie gratulujemy i życzymy wiele wytrwałości w społecznej pracy na rzecz mieszkańców Osiedla Witkowice.

Autor: M.K.

We wtorek 19-go marca w liturgii obchodziliśmy Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP. Jest on patronem kościoła w Zdżarach. Uroczystej Sumie Odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Paweł Ślawski - Wikariusz parafii p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie. Eucharystię wraz z nim koncelebrował Ks. Wicedziekan Tadeusz Mieleszko - Proboszcz Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Witkowicach. Po Mszy Świętej Ks. Dziekan Leopold Kordas poświęcił tablicę upamiętniającą Ks. Józefa Wójcika - budowniczego kościoła w Zdżarach z okazji 25 rocznicy śmierci.

Autor: M.K.

W sobotę 16-go marca w Domu Kultury w Witkowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze dla mieszkańców Osiedla Pietrzejowa. Podczas zebrania nie udało się wybrać przewodniczącego osiedla. Odbyły się dwie tury wyborów. Kandydowali: Kazimierz Niedźwiedź i Zbigniew Nowacki. Na 757 uprawnionych do głosowania mieszkańców udział w głosowaniu wzięło 114 osób, co stanowi 15,05%. W obydwu turach głosowania był remis - obydwaj kandydaci uzyskali po 56 głosów (2 głosy były nieważne). W spotkaniu wzięli udział: Marek Misiura - Zastępca Burmistrza Ropczyc; Radni powiatowi i gminni: Józef Drozd, Michał Przystaś, Maria Golenia; obecny Przewodniczący Osiedla Pietrzejowa Kazimierz Niedźwiedź, członkowie obecnej Rady osiedla, dzielnicowy - sierż. szt. Piotr Szydło.
Osiedle Pietrzejowa czeka na kolejny termin wyborów.

W dniu 7-go marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Ropczycach odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze dla mieszkańców osiedla Świętej Barbary. Z uprawnionych do głosowania 3265 mieszkańców w zebraniu i głosowaniu wzięło udział tylko 44 osoby, a więc zaledwie 1,35%. Jest to bardzo przykre, że tak mało mieszkańców jest zainteresowanych sprawami naszego osiedla. Na każdym z takich spotkań, które odbywają się kilka razy w roku poruszane są ważne sprawy związane z różnymi inwestycjami, które dokonują się na naszym osiedlu, takimi jak budowa parkingów, chodników, poprawa estetyki bloków, utrzymanie porządku na ulicach naszego osiedla i wiele innych. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za rok 2018 złożył Wiesław Strączek - dotychczasowy Przewodniczący. W spotkaniu wzięli udział: Marek Misiura - Zastępca Burmistrza Ropczyc; Józef Drozd - Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Ropczycach ; Józef Krzych - Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Ropczycach ; Radni Rady Miejskiej - Jan Rydzik, Mariusz Bernat i Dariusz Mormol, Radna Rady Powiatu - Wioletta Czemarnik, Zdzisław Duliban - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach oraz mieszkańcy osiedla. Podczas zebrania wybrano Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla. W wyniku głosowania tajnego przewodniczącym na kadencję 2018 - 2023 został wybrany Pan Wiesław Strączek uzyskując 95,35% głosów. Członkami Zarządu zostali: Kazimiera Skóra, Jan Kukla, Wioletta Czemarnik , Józef Pipała, Kazimierz Draus, Emil Popielarz i Henryk Niedźwiedź.

Nowo wybranemu Przewodniczącemu Panu Wiesławowi Strączkowi, który pełnił tą funkcję przez minione dwie kadencje oraz Zarządowi Osiedla serdecznie gratulujemy oraz życzymy wiele zdrowia, sił i wytrwałości w niełatwej, społecznej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców naszego osiedla.

Autor: M.K.

Zagłosuj!

Czy waszym zdaniem Władze i instytucje danej gminy (szkoły, biblioteki, ośrodki sportu, itp) potrafiły przygotować atrakcyjną wakacyjną ofertę dla mieszkańców, a szczególnie dla młodzieżswojej gminy?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

15.07.2019 - 22.07.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

Sędziszów Młp:

ul. Rynek 6 

tel. (17) 22-26-947

 

 

Pogoda