Wydarzenia - gmina Ropczyce

W minioną środę (28.11 br) miały miejsce uroczystości jubileuszowe z okazji 15-lecia istnienia w Ropczycach Warsztatów Terapii Zajęciowej "Caritas". Odsłonięto
tablicę pamiątkową dedykowaną Ks. Prałatowi Janowi Delekcie. Ksiądz Jan Delekta był współzałożycielem, budowniczym oraz wieloletnim opiekunem tej placówki. Odprawiono także uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył Ordynariusz rzeszowski - Ks. Bp Jan Wątroba. Wraz z Pasterzem Diecezji Mszę Świętą sprawowali: Ks. Prałat Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Ks. dr Piotr Potyrała i Ks. Władysław Jagustyn - Wicedyrektorzy Caritas, Ks. Prałat dr Stanisław Mazur - Proboszcz ropczyckiej fary, Ks. Leopold Kordas - Dziekan Dekanatu Ropczyce oraz Ks. dr Łukasz Hendzel - Osobisty Sekretarz Biskupa Ordynariusza. W uroczystościach wzięła udział Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, Józef Rojek - Przewodniczący Rady Powiatu, Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc, Jacek Posłuszny - Dyrektor PUP w Ropczycach, terapeuci, uczestnicy warsztatów i rodzice oraz inni zaproszeni goście.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zamieszczamy relację VIDEO z I Sesji Rady Miejskiej w Ropczycach VIII Kadencji, która odbyła się 22 listopada.

Zachęcamy do obejrzenia.

W czwartek 22-go listopada o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się I Sesja Rady Miejskiej. Otwarcia obrad dokonała najstarsza wiekiem radna, która prowadziła obrady do czasy wyboru nowego Przewodniczącego. Zaszczyt ten przypadł w udziale Pani Genowefie Ciosek. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono obecność wszystkich radnych - 21, a więc można było zgodnie z prawem prowadzić posiedzenie (wymagane jest kworum, czyli obecność co najmniej połowy ustawowego składu rady). Radni złożyli uroczyste ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" - Tak mi dopomóż Bóg. Przystąpiono do wyboru Komisji skrutacyjnej. W skład Komisji w wyniku głosowania jawnego weszli: Pan Andrzej Rachwał, który został przewodniczącym Komisji oraz jako członkowie komisji: Pan Mateusz Raś, Pan Zenon Charchut i Pan Dariusz Herbut. Odbyły się wybory na Przewodniczącego i Dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W wyniku tajnych głosowań wybrano Prezydium Rady. Nowym Przewodniczącym został Pan Grzegorz Bielatowicz, a Wiceprzewodniczącymi zostały panie: Teresa Rachwał i Maria Golenia. W dalszej części obrad ślubowanie złożył Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak. Radni otrzymali tablety w ramach programu E-Sesja, które od tej pory będą im służyły podczas kolejnych sesji w VIII kadencji samorządu na lata 2018-2023. Zastąpią one tysiące kserowanych dokumentów, które radni w czasie kadencji otrzymywali w związku z wypełnianymi obowiązkami. Także głosowania odbywać się będą przez tablety. Transmisję z sesji będzie można oglądać na żywo w internecie. Kolejną sesję Rady Miejskiej zaplanowano na 29 listopada. Wszystkim nowym Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i owocnej, uczciwej i solidnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

Do wydarzeń mających na celu uczczenie obchodzonej w tym roku rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszym powiecie zaliczyć trzeba wystawę okolicznościową przygotowaną przez tą szkolną bibliotekę. Udało się tu zgromadzić bardzo różnorodne "obiekty", które w rożny sposób przypominają tamtych ludzi, którzy uczestniczyli w procesie odzyskiwania Niepodległości w bardzo szerokim kontekście "przedmiotowym". Na tej wystawie zainteresowanie, szczególnie dzieci budzi karabin (z tamtych lat), bagnety i inne elementy wyposażenia żołnierzy. Mamy tu także różne publikacje, bardzo różnorodnie tematycznie zbiór zdjęć, przedmioty codziennego użytku. To wszystko pokazuje ludzi, ale także Ropczyce i powiat w latach odradzania się Polski. To bardzo ciekawy pomysł, żeby poprzez różnorodność tematyczną spróbować zainteresować, szczególnie młodzież szkolną tym czasem, kiedy odradzała się Polska. Nie ma potrzeby omawiania całości ekspozycji, (lepiej zobaczyć to osobiście), wystawy w której szczególne miejsce znalazł Józef Piłsudski.

W niedzielę 11-go listopada podczas uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości na Pomniku Pamięci znajdującym się na ropczyckim rynku został umieszczony odlew Ropczyckiej Tarczy Legionów. Poświęcenia dokonał Ks. Prałat dr Stanisław Mazur - Proboszcz parafii farnej. Przy tej okazji warto pokrótce przypomnieć historię tej tarczy. 102 lata temu Powiatowy Komitet Narodowy w Ropczycach, w dniu 2 maja 1916 roku zadecydował, że zostanie wykonana Tarcza Legionów. Realizację tego zadania powierzono Komitetowi w skład którego weszło 12 ojców - rodziców tych, którzy poszli do legionów. Pracą Komitetu kierował Michał Szybalski - Prezes Ropczyckiego Sądu. Projekt wykonał Stefan Filipkiewicz, a wykonawcą był krakowski rzeźbiarz Julian Stręk.

Zagłosuj!

Jak powinny wyglądać obchody "Dnia Żołnierzy Wyklętych" na terenie naszego powiatu?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Kalendarium powiatowe

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

25.03.2019 - 01.04.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

Sędziszów Młp:

ul. Jana Pawła II 56

tel. (17) 22-26-718

   

 

 

 

Pogoda