Wydarzenia - gmina Ropczyce

W środę 6 marca odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Po otwarciu i ustaleniu porządku obrad radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał. Podjęli uchwały w sprawach: przejęcia od Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi; uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ropczyce; przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach; zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.:"Przedszkole na dobry start";przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lubzina"; zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2019 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz przekazał informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na początku kadencji. Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak.

"Kochajcie swoje miasto. Uczcie się jego historii. Nie mówcie źle o ropczyckim grodzie, mieście Waszego urodzenia, edukacji, pracy i zamieszkania. Wygląd naszego miasta świadczy o poziomie naszej kultury". (Ks. dr Jan Zwierz)

W poniedziałek 4-go marca miały miejsce uroczyste obchody 657 rocznicy nadania praw miejskich Ropczycom. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego oraz Ks. dra Jana Zwierza. Następnie o 12:00 na ropczyckim rynku Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak pokroił tort urodzinowy dla wszystkich mieszkańców. Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury.

W tłusty czwartek 28-go lutego odbyła się Zabawa Karnawałowa zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Ropczycach. Wzięło w niej udział około 50 osób. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Anna Wenc – Przewodnicząca PZERI w Ropczycach wprowadzając wszystkich w nastrój tłustego czwartku oraz zachęcając do konsumpcji pączków, które są nieodzowną słodkością tego dnia. Jak mówi staropolskie przysłowie: „Kto w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, temu w życiu nie będzie się wiodło”. Następnie głos zabrała Pani Anna Panek – Wiceprzewodnicząca PZERI w Ropczycach przybliżając wszystkim harmonogram wycieczek, jakie w tym roku są planowane dla emerytów i rencistów. Spotkanie było bardzo udane. Były tańce i śpiew, a także czas, aby porozmawiać i zawrzeć nowe znajomości. Do tańca przygrywali Państwo Misiakowie.

We wtorek 4-go lutego odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Radni rozpatrzyli wiele projektów uchwał i podjęli stosowne uchwały. Ważną uchwałą jest ustanowienie roku 2019 Rokiem Józefa Mehoffera. Inicjatywę taką podjęto z racji przypadającej w tym roku 150 rocznicy jego urodzin. Uchwałę podjęto jednogłośnie - za jej przyjęciem głosowało 21 radnych. Podjęto również szereg innych ważnych uchwał, między innymi: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty oraz trybu kontroli dotacji, terminu sposobów ich rozliczania, w sprawie przystąpienia sołectwa Lubzina do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezówce poprzez zmianę siedziby Szkoły. Stosowną uchwałą pozbawiono tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce" byłego Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapytę. Został on w styczniu skazany przez Sąd wyrokiem nieprawomocnym za zarzuty korupcyjne na karę 4 lat pozbawienia wolności. Uchwałą, której podjęcie wzbudziło najwięcej emocji była uchwała o zaciągnięciu zobowiązania leasingowego na samochód osobowy marki SKODA SUPERB Ambition 2.0 TSI. Głosowanie nad tą uchwałą poprzedziła ożywiona dyskusja. W efekcie za przyjęciem uchwały zagłosowało 11 radnych, 10 radnych (Klub PIS) było przeciw. Burmistrz Bolesław Bujak złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

W czwartek 10-go stycznia w Restauracji "SŁONECZNA" w Ropczycach odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ropczycach oraz sympatyków. Modlitwę poprowadził oraz opłatki pobłogosławił Ks. Stanisław Szczepanik - Wikariusz ropczyckiej fary. Następnie wszyscy przełamali się opłatkiem składając sobie noworoczne życzenia. Sprawozdanie z działalności ropczyckiego oddziału PZERII przedstawiła p. Elżbieta Bizon. O planach w działalności związku na obecny 2019 rok opowiedziała p. Anna Panek - Wiceprzewodnicząca PZERII w Ropczycach. Głos zabrał także p. Wiesław Strączek - Wiceprzewodniczący Ropczyckiej Rady Seniorów. Przybliżył wszystkim zgromadzonym Harmonogram Imprez jakie odbędą się w ramach działalności Ropczyckiego Klubu Seniora "Pogodni" w 2019 roku. Zaprosił także wszystkich do uczestnictwa w spotkaniach Klubu Seniora, które odbywają się w każdy piątek w dawnej "Cegiełce". Spotkanie ubogacił występ uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ropczycach, którzy wraz z opiekunami zaśpiewali przepiękne polskie kolędy i pastorałki.

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz galerii zdjęć. 

Zagłosuj!

Czy waszym zdaniem Władze i instytucje danej gminy (szkoły, biblioteki, ośrodki sportu, itp) potrafiły przygotować atrakcyjną wakacyjną ofertę dla mieszkańców, a szczególnie dla młodzieżswojej gminy?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

15.07.2019 - 22.07.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

Sędziszów Młp:

ul. Rynek 6 

tel. (17) 22-26-947

 

 

Pogoda