Wydarzenia - gmina Ropczyce

W tłusty czwartek 28-go lutego odbyła się Zabawa Karnawałowa zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Ropczycach. Wzięło w niej udział około 50 osób. Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Anna Wenc – Przewodnicząca PZERI w Ropczycach wprowadzając wszystkich w nastrój tłustego czwartku oraz zachęcając do konsumpcji pączków, które są nieodzowną słodkością tego dnia. Jak mówi staropolskie przysłowie: „Kto w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, temu w życiu nie będzie się wiodło”. Następnie głos zabrała Pani Anna Panek – Wiceprzewodnicząca PZERI w Ropczycach przybliżając wszystkim harmonogram wycieczek, jakie w tym roku są planowane dla emerytów i rencistów. Spotkanie było bardzo udane. Były tańce i śpiew, a także czas, aby porozmawiać i zawrzeć nowe znajomości. Do tańca przygrywali Państwo Misiakowie.

We wtorek 4-go lutego odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Radni rozpatrzyli wiele projektów uchwał i podjęli stosowne uchwały. Ważną uchwałą jest ustanowienie roku 2019 Rokiem Józefa Mehoffera. Inicjatywę taką podjęto z racji przypadającej w tym roku 150 rocznicy jego urodzin. Uchwałę podjęto jednogłośnie - za jej przyjęciem głosowało 21 radnych. Podjęto również szereg innych ważnych uchwał, między innymi: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty oraz trybu kontroli dotacji, terminu sposobów ich rozliczania, w sprawie przystąpienia sołectwa Lubzina do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezówce poprzez zmianę siedziby Szkoły. Stosowną uchwałą pozbawiono tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce" byłego Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapytę. Został on w styczniu skazany przez Sąd wyrokiem nieprawomocnym za zarzuty korupcyjne na karę 4 lat pozbawienia wolności. Uchwałą, której podjęcie wzbudziło najwięcej emocji była uchwała o zaciągnięciu zobowiązania leasingowego na samochód osobowy marki SKODA SUPERB Ambition 2.0 TSI. Głosowanie nad tą uchwałą poprzedziła ożywiona dyskusja. W efekcie za przyjęciem uchwały zagłosowało 11 radnych, 10 radnych (Klub PIS) było przeciw. Burmistrz Bolesław Bujak złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

W czwartek 10-go stycznia w Restauracji "SŁONECZNA" w Ropczycach odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ropczycach oraz sympatyków. Modlitwę poprowadził oraz opłatki pobłogosławił Ks. Stanisław Szczepanik - Wikariusz ropczyckiej fary. Następnie wszyscy przełamali się opłatkiem składając sobie noworoczne życzenia. Sprawozdanie z działalności ropczyckiego oddziału PZERII przedstawiła p. Elżbieta Bizon. O planach w działalności związku na obecny 2019 rok opowiedziała p. Anna Panek - Wiceprzewodnicząca PZERII w Ropczycach. Głos zabrał także p. Wiesław Strączek - Wiceprzewodniczący Ropczyckiej Rady Seniorów. Przybliżył wszystkim zgromadzonym Harmonogram Imprez jakie odbędą się w ramach działalności Ropczyckiego Klubu Seniora "Pogodni" w 2019 roku. Zaprosił także wszystkich do uczestnictwa w spotkaniach Klubu Seniora, które odbywają się w każdy piątek w dawnej "Cegiełce". Spotkanie ubogacił występ uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ropczycach, którzy wraz z opiekunami zaśpiewali przepiękne polskie kolędy i pastorałki.

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz galerii zdjęć. 

6 stycznia przeżywaliśmy w Kościele Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną popularnie Świętem Trzech Króli. W parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Ropczycach - Witkowicach odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego "MICHAEL".

W czwartek 20 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej. Wzięło w niej udział 20 radnych (1 był nieobecny). Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia miała ona nieco donioślejszy charakter. Przybyli Harcerze, którzy na ręce Burmistrza Bolesława Bujaka przekazali uroczyście "Betlejemskie Światełko Pokoju". Światełko otrzymali również wszyscy radni. Młodzież ze Szkoły Podstawowej z Małej zaśpiewała kilka kolęd. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali harcerzom oraz młodzieży i przekazali im "słodkie upominki". W dalszej części obrad rozpatrzono wiele projektów uchwał i podjęto stosowne uchwały. Najważniejszymi uchwałami, nad którymi głosowali radni były:
1. Przyjęcie Budżetu Gminy na 2019 rok.
2. Przyjęcie nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych.
3. Przyjęcie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
4. Zgoda na zbycie lokalu mieszkalnego w Ropczycach.

Zagłosuj!

Jak powinny wyglądać obchody "Dnia Żołnierzy Wyklętych" na terenie naszego powiatu?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Kalendarium powiatowe

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

25.03.2019 - 01.04.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

Sędziszów Młp:

ul. Jana Pawła II 56

tel. (17) 22-26-718

   

 

 

 

Pogoda