W sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie odbyła się 8 Sesja Rady Miejskiej. Sędziszowscy Rajcy podjęli szereg ważnych uchwał, między innymi w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W wyniku podjętej uchwały Powiat Ropczycko - Sędziszowki otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej na sfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sędziszów w kwocie 200 tysięcy złotych.

Autor: M.K.

Radni podjęli także uchwałę o zmianie uchwały budżetowej; regulaminie odprowadzania wody i ścieków w Gminie Sędziszów, a także w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. W wyniku podjętej uchwały na rozwiązywanie tych problemów zostanie przeznaczone 411 tysięcy 643 złote. Przy tej okazji Burmistrz Sędziszowa Bogusław Kmieć przedstawił informację o dochodach ze sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej i barach gastronomicznych. W 2018 roku na zakup alkoholu w sędziszowskich sklepach obywatele wydali ponad 16 mln złotych - dokładnie 16.197.98. zł. W barach gastronomicznych na alkohol wydano 581.782,00 zł. Łączna kwota wydana na alkohol w 2018 roku w Gminie Sędziszów wyniosła 16 mln 779 tys 762 zł. Sędziszowski Włodarz złożył także sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniej sesji. Radni podjęli również uchwałę o Programie przeciwdziałania narkomanii - na ten cel zostanie przeznaczone 29.500 zł. Informację na temat Oświaty w Gminie Sędziszów przedstawił dyrektor Piotr Idzik. W swoim wystąpieniu odniósł się do strajku nauczycieli. W Gminie Sędziszów Małopolski strajk miał miejsce w dniach 8-9 kwietnia bieżącego roku. Strajkowały trzy placówki oświatowe - SP nr 3 w Sędziszowie Małopolskim; Szkoła w Będziemyślu oraz Szkoła z Zagorzycach Dolnych. W pierwszym dniu strajku wzięło udział 31 nauczycieli, a w drugim 34. W dniach w których prowadzona była akcja strajkowa dyrektorzy zapewnili odpowiednią opiekę dzieciom będącym w tym czasie w szkołach. Dyrektor Piotr Idzik przedstawił także, jak wygląda średnie najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nauczycieli: Nauczyciele stażyści zarabiają średnio 2244,20zł; nauczycieli kontraktowi 2680,00 zł; nauczyciele mianowani 3543,96 zł; nauczyciele dyplomowani 4374,65 zł. 10 maja 2019 roku zakończył się nabór do pierwszych klas szkół podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Na 400 miejsc w pierwszych klasach podstawówek zakwalifikowano 240 uczniów, a na 880 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zakwalifikowano 732 dzieci.

Autor: M.K.

Fot. M.K.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Zagłosuj!

JAK OCENIACIE KAMIONKĘ JAKO OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNY

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

19.08.2019 - 26.08.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

Ropczyce:

ul. Armii Krajowej 4

tel. (17) 22-28-162

 

 

Pogoda