Wydarzenia - gmina Ropczyce

W czwartek 22-go listopada o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się I Sesja Rady Miejskiej. Otwarcia obrad dokonała najstarsza wiekiem radna, która prowadziła obrady do czasy wyboru nowego Przewodniczącego. Zaszczyt ten przypadł w udziale Pani Genowefie Ciosek. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono obecność wszystkich radnych - 21, a więc można było zgodnie z prawem prowadzić posiedzenie (wymagane jest kworum, czyli obecność co najmniej połowy ustawowego składu rady). Radni złożyli uroczyste ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" - Tak mi dopomóż Bóg. Przystąpiono do wyboru Komisji skrutacyjnej. W skład Komisji w wyniku głosowania jawnego weszli: Pan Andrzej Rachwał, który został przewodniczącym Komisji oraz jako członkowie komisji: Pan Mateusz Raś, Pan Zenon Charchut i Pan Dariusz Herbut. Odbyły się wybory na Przewodniczącego i Dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W wyniku tajnych głosowań wybrano Prezydium Rady. Nowym Przewodniczącym został Pan Grzegorz Bielatowicz, a Wiceprzewodniczącymi zostały panie: Teresa Rachwał i Maria Golenia. W dalszej części obrad ślubowanie złożył Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak. Radni otrzymali tablety w ramach programu E-Sesja, które od tej pory będą im służyły podczas kolejnych sesji w VIII kadencji samorządu na lata 2018-2023. Zastąpią one tysiące kserowanych dokumentów, które radni w czasie kadencji otrzymywali w związku z wypełnianymi obowiązkami. Także głosowania odbywać się będą przez tablety. Transmisję z sesji będzie można oglądać na żywo w internecie. Kolejną sesję Rady Miejskiej zaplanowano na 29 listopada. Wszystkim nowym Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i owocnej, uczciwej i solidnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

Do wydarzeń mających na celu uczczenie obchodzonej w tym roku rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszym powiecie zaliczyć trzeba wystawę okolicznościową przygotowaną przez tą szkolną bibliotekę. Udało się tu zgromadzić bardzo różnorodne "obiekty", które w rożny sposób przypominają tamtych ludzi, którzy uczestniczyli w procesie odzyskiwania Niepodległości w bardzo szerokim kontekście "przedmiotowym". Na tej wystawie zainteresowanie, szczególnie dzieci budzi karabin (z tamtych lat), bagnety i inne elementy wyposażenia żołnierzy. Mamy tu także różne publikacje, bardzo różnorodnie tematycznie zbiór zdjęć, przedmioty codziennego użytku. To wszystko pokazuje ludzi, ale także Ropczyce i powiat w latach odradzania się Polski. To bardzo ciekawy pomysł, żeby poprzez różnorodność tematyczną spróbować zainteresować, szczególnie młodzież szkolną tym czasem, kiedy odradzała się Polska. Nie ma potrzeby omawiania całości ekspozycji, (lepiej zobaczyć to osobiście), wystawy w której szczególne miejsce znalazł Józef Piłsudski.

W niedzielę 11-go listopada podczas uroczystych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości na Pomniku Pamięci znajdującym się na ropczyckim rynku został umieszczony odlew Ropczyckiej Tarczy Legionów. Poświęcenia dokonał Ks. Prałat dr Stanisław Mazur - Proboszcz parafii farnej. Przy tej okazji warto pokrótce przypomnieć historię tej tarczy. 102 lata temu Powiatowy Komitet Narodowy w Ropczycach, w dniu 2 maja 1916 roku zadecydował, że zostanie wykonana Tarcza Legionów. Realizację tego zadania powierzono Komitetowi w skład którego weszło 12 ojców - rodziców tych, którzy poszli do legionów. Pracą Komitetu kierował Michał Szybalski - Prezes Ropczyckiego Sądu. Projekt wykonał Stefan Filipkiewicz, a wykonawcą był krakowski rzeźbiarz Julian Stręk.

W sobotę 17-go listopada w Domu Kultury w Witkowicach odbyło się spotkanie okolicznościowe "Klubu Seniora". Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Maria Golenia - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Witkowice. W spotkaniu udział wzięli: Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc, Józef Rojek - Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, Florian Żuczek - Przewodniczący Ropczyckiej Rady Seniorów oraz inni zaproszeni goście i przedstawiciele Klubów Seniora z całej gminy. Na scenie wystąpili seniorzy z Witkowic prezentując wybrane przyśpiewki i dawne obrzędy weselne.

We wtorek 6-go listopada o godz. 16-tej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Ropczycach miała miejsce uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Miejskiej w Ropczycach. Spotkanie poprowadził Stanisław Wójciak - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz nowo wybrani radni w wyborach samorządowych, które miały miejsce 21-go października.Wręczenia zaświadczeń nowym radnym dokonali: Stanisław Wójciak - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Florian Żuczek - Zastępca Przewodniczącego. 

Zagłosuj!

Jak oceniacie obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w poszczególnych gminach naszego powiatu.

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

21.01.2019 - 28.01.2019

dyżur całodobowy pełni apteka:

 

Ropczyce:

ul. Grunwaldzka 2

tel. (17) 22 28 176

 

 

 

Pogoda