Wydarzenia - gmina Ropczyce

13 grudnia w parafii p.w. Św. Barbary już po raz kolejny odbył się "Wieczór Fatimski". Modlitewnemu spotkaniu przewodniczył jak zawsze Ks. Dziekan Leopold Kordas. Wspominając 37 rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego zachęcił do gorącej modlitwy w intencji wszystkich ofiar z 13 grudnia 1981 roku. Śpiew religijnych pieśni i Modlitwa Różańcowa w Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej zgromadziły jak zawsze rzesze wiernych – gorliwych czcicieli Fatimskiej Pani. Słowo Boże wygłosił Ks. dr hab. Janusz Miąso – Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Duszpasterz Akademicki, ropczycki rodak. Przypomniał wszystkim przesłanie Matki Bożej płynące z Fatimy i Medjugorie. Maryja wzywa do modlitwy różańcowej, prosi o wiele różańców. To Matka Pięknej Miłości, dlatego trzeba nam troszczyć się o miłość w rodzinach, o miłość małżeńską, o szacunek do drugiego człowieka.

6 grudnia każde dziecko oczekuje prezentu od Świętego Mikołaja. Niestety coraz częściej ukazywany jest on jako kolorowo ubrany krasnal przybywający z dalekiej śnieżnej krainy, niż jako Biskup o wielkim sercu. W piątkowy wieczór (07.12.br) do Domu Kultury w Witkowicach przybył Święty Mikołaj, aby zgromadzone tam dzieci obdarować prezentami. Nim jednak dzieci powitały dostojnego gościa oglądnęły program artystyczny w wykonaniu swoich rodziców. Ojcowie i Matki zainscenizowały swoim dzieciom bajkę "Czerwony Kapturek".

7 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się III Sesja Rady Miejskiej. Przewodniczący Prezydium Rady - Grzegorz Bielatowicz dokonał otwarcia obrad. Rozpatrzono wiele projektów i podjęto stosowne uchwały, między innymi: w sprawie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego za Zakładami Magnezytowymi w Ropczycach; w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019; w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019; w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018.

W miniony czwartek 29-go listopada w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się II Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji Samorządu. Otwarcia obrad dokonał Grzegorz Bielatowicz - Przewodniczący Rady Miejskiej. W Sesji wzięli udział wszyscy radni (21 osób). Odbyły się liczne głosowania związane z wyborem przewodniczących i członków komisji. W wyniku głosowań (radni głosowali już za pomocą tabletów) przewodniczącymi zostali wybrani:
1.Komisja Rewizyjna - Stanisław Marć
2.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Genowefa Ciosek
3.Komisja ds. Gospodarki Komunalnej oraz Rozwoju Gospodarczego - Zenon Charchut
4.Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu - Józef Misiura
5.Komisja ds. Zdrowia i Porządku Publicznego - Andrzej Rachwał
6.Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego - Bogdan Madeja

W minioną środę (28.11 br) miały miejsce uroczystości jubileuszowe z okazji 15-lecia istnienia w Ropczycach Warsztatów Terapii Zajęciowej "Caritas". Odsłonięto
tablicę pamiątkową dedykowaną Ks. Prałatowi Janowi Delekcie. Ksiądz Jan Delekta był współzałożycielem, budowniczym oraz wieloletnim opiekunem tej placówki. Odprawiono także uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył Ordynariusz rzeszowski - Ks. Bp Jan Wątroba. Wraz z Pasterzem Diecezji Mszę Świętą sprawowali: Ks. Prałat Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Ks. dr Piotr Potyrała i Ks. Władysław Jagustyn - Wicedyrektorzy Caritas, Ks. Prałat dr Stanisław Mazur - Proboszcz ropczyckiej fary, Ks. Leopold Kordas - Dziekan Dekanatu Ropczyce oraz Ks. dr Łukasz Hendzel - Osobisty Sekretarz Biskupa Ordynariusza. W uroczystościach wzięła udział Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego, Józef Rojek - Przewodniczący Rady Powiatu, Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc, Jacek Posłuszny - Dyrektor PUP w Ropczycach, terapeuci, uczestnicy warsztatów i rodzice oraz inni zaproszeni goście.

Zagłosuj!

Jak oceniacie dekoracje świąteczne na ulicach poszczególnych gmin naszego powiatu ?

 

Zapraszamy do oddania swojego głosu!

 

Dyżury aptek

 

W tym tygodniu

10.12.2018 - 17.12.2018 

dyżur pełni apteka:

 

Ropczyce:

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 6A

 

Sędziszów Małopolski:

ul. Jana Pawła II 56

Pogoda